Trung Quốc Vape Pod dùng một lần nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Chi Xinyu

Số điện thoại : 15904400421

Free call
QC Hồ sơ

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn CE, cung cấp sản phẩm chất lượng tốt với giao hàng nhanh.

 

1. 20 công nhân QC, có 2-3 QC cho mỗi dây chuyền sản xuất.

2. Với Sop nghiêm ngặt, xử lý từng bước một.

3. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra 100%, để đảm bảo chúng đều ở tình trạng tốt.
4. Trong 20 Năm, Chưa Bao Giờ Xảy Ra Vấn Đề Chất Lượng Xấu Trong Lĩnh Vực Này.

Chứng chỉ
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn: ce
  Số: HX210601064087
  ngày phát hành: 2021-06-28
  Ngày hết hạn: 2023-06-28
  Phạm vi/phạm vi: HAA
  cấp bởi: HUAXUN
 • Chinalight (Shenzhen) Import&Export Co.,Ltd.
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn